đèn không sáng bình thường,chỉnh sáng tối không được luôn.ae làm rồi giúp e đi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]