xin giúp galaxy s7580 rót nước cảm ứng bấm không ăn.em tắm cho nó rất kỹ và cách ly 2 nút volume và đuôi sạc cũng không hết.xin giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]