1280 chết nguồn em thay cặp nguồn rồn lên ok nhưng bật loa trong nghe thì ok nhưng loa ngoài rè quá ae chỉ giùm em vs

p/s bạn viết mục tiền tố sai lần sau chú ý,đã edit giúp bạn,mục tiền tố là phải để cần giúp chứ không phải thảo luận


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]