post lên cho có data các bác chém nhẹ cho
sau này AE có gặp thì lôi ra múc cho nhanh
tay không bắt giặc thôi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
thấy có AE buzz yahoo kêu là không nhận driver
và có bạn thì kêu là úp tool lên 6.xx không flash được nên sẵn có máy làm luôn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
nói thì cũng phải có hình ảnh làm chứng mới tin chứ...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]