ai có rom hoặc link rom con này cho mình xin với ạ. đang gặp một con treo logo. xin cảm ơn mọi người trước :)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]