Như tiêu đề em mới nhạn đc một cây cắm sạc vẫn báo vào pin nhưng không đầy. máy nguyên bản, ace em nào làm qua ban này rồi giúp em với>tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]