Máy tình trạng treo logo, chỉ vào dc boot và Fastboot, k vào duoc recovery. Unlock bootloader trên HTCdev báo lỗi.
Các bác giúp em rom stock (lang ji cũng dc) hoặc cho em giải pháp unlock boot để nạp rom cook.
Hay bất cứ giải pháp gì giúp máy hoạt động được.
Thank all.

Info: F:\SAMSUNG\ADB_Fastboot>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.03.0001
(bootloader) version-baseband: 14.11.36Q.25
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]