em đang dùng win 7 32bits anh em có link cho em vs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]