như tiêu đề em có con máy s5 active g870 lúc lên nguồn lúc không lúc thì màn tối thui.
máy đang dùng bình thường thì bị vậy.ae nào gặp qua xin giúp với .
thank ae quan tâm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]