E đang có 1 con E72 sạc hoài không đầy pin. Đã thay pin - sạc nhưng không được. Xin các anh em cho hướng giải quyết.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]