em ít chay nên lên mang mò chay cây s7560m mà em d0w lon s7560 về chay chay ok...mơ len thi co nói nâng cap khong đúng em....chay xong mới bít em d0w file s7560m ve chay nhung chay ok hêt....mo len tới chử samsung đứng không vào dc mong anh em giup em với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]