mình nhận máy mất đèn màn hình, màn hình đen thui không nhìn thấy j .máy vẫn nge gọi bình thường mong được mọi người giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]