galaxy s6310 mất loa trong loa ngoài nghe gọi bình thường, kiểm tra loa trong vẫn tốt ae giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]