mình mới nhận 1 em SSung i8160 sắc hiện hình tam giác màu vàng & cục pin nhưng nó không vào pin có bác nào làm qua chưa giúp em với ,em nghĩ là đường bsi nhưng không có sơ đồ các bác giúp với thanks:-o

Chú ý: Bài post sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]