như tiêu đề mình vừa làm xong em nó chia sẻ cho ae chưa biết kiếm lúa,ae làm theo hình,làm từng bước như con của mình thay em số 1 là ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]