có bác nào giúp em với e mới nhận em i8160 sạc pin hiện hình tam giác rồi không vào % pin nào luôn em nghĩ là đường bsi nhưng không có sơ đồ có bác nào làm qua chưa giúp em với thanks!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]