như tiêu đề mình nhận khách cây LG P769 Nạp tiếng việt anh em ai có cho mình xin rất chân thàng cảm ơn.mình củng mới vào nghề.và củng mới tham gia 4r có gì không hểu biết xin các anh chị thông cảm

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]