minh nhận 1 key zen 5 lúc đầu chập nguồn mình đã làm hết chập giờ bật nguồn treo 0.2 nhưng không giao động nhờ anh em giúp 1 tay thank you


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]