vừa sáng ra chưa ăn gì đào ic nguồn ko mất.lấy keo mất chân đen quá ae xem đường này ngoài đi vào U52 còn đi vào đâu nữa ko. .thank all
mất chân F2 .J7. C10 nhưng nhìn cái đường đi của J7 ngại rồi
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]