Máy đầu tay của em , chia sẽ với anh em [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] . Được anh Linh dạy làm và sửa lỗi , cảm ơn anh Linh nhiều lắm . File này em chưa build tar nên em chỉ share APK đã VH thôi . Thanks
Em edit trên rom gốc I727RUXUMA7 4.1.2 . [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] pass inbox cho anh em nào cần .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]