ae có rom gốc cho mình xin dowload toàn lỗi chạy treo khởi động lại.ae share giúp mình nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]