Như tiêu đề vừa cài lại win nên setup Nokia_Care_Suite_5.3.112.1425 mà toàn báo lỗi, có ae nào giúp với.
nó báo lỗi như hình
thanks ALL!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]