vấn đề này định chia sẻ bên box kỹ thuật nhưng chẳng đáng là bao. nhiều lúc đăng lên sợ bị chém nửa nên qua bên chém gió đăng lên.máy nokia 100 không hiển thị màn hình nói chung là ko phải do u,đứt đường ,mềm.gây ra đả thay màn zin bóc máy mà ko lên lun,giao động rất đẹp nửa là đằng khác.lấy cái màn linh kiện thay vô 1 phát là done.chẳng hiểu lý do vì sao lại nt lun,ae nào mà có gặp như e thì kiếm cái màn linh kiện thay vô nhé.khoan hảy đục đẻo cái đả nhé L-)

Nguồn: Nick [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]