Như tiêu đề vừa test em S5380i hiện cục pin và hình tam giác cạnh cục pin.Chia sẻ an hem gặp thì múc câu như hình Done.Bác nào biết rồi xin đừng gạch đá.Thanks đã quan tâm
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]