nay mới nhận con s6 bị acc sam sung do khách khôi phục máy không thoát ra bị mã acc kick hoạt. buzz mấy anh lớn thì bảo bán giải pháp giá cao ngất ngưởng.~X(~X(
bán vậy thì tiền đâu ra mà mua sữa cho con
thôi thì ngâm cứu mà 3 phút đã ra à.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

vì lý do cá nhân em chưa thể sharre lúc này được, anh em thông cảm dùm.
Còn giải pháp thì anh em thợ nào gặp hú em tiếng em chỉ cho .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]