Em có con s4 i9500 không kích nguồn được, em dùng máy cấp nguồn khi bấm button Power thì máy cấp lên dòng khoảng 0.5A thả tay thì nó về 0. bấm giữ một hồi thì CPU nóng lên. hiện tượng trên có phải do IC nguồn không anh em. Mong anh em đi trước chỉ giáo. Em cảm ơn nhiều!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]