Hôm nay mình gặp con này mà tìm GG không ra một slusion nào hưỡng dẫn khắc phục bệnh này nên mình quyết định ngồi mày mò và tìm ra phương pháp khắc phục được cho em nó , tiện thể mình vẽ luôn sơ đồ đường đi của em nó cho ae lần sau có gặp múc cho nhanh.
Nếu thiếu sót gì ae bổ sung thêm cho đây đủ data 4r nhé
Hình đây ạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]