Tình hình em nhận con iphone4 vs 7.1.2 bi6 mã bảo vệ bị icould không dám restore em không có box đọc pass ae có cách nào mỡ ma xin chỉ giúp thank trước nha


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]