vấn đề là em có nhận em nokia 2690 chạy phần mềm vì không có box nên em chạy bằng phoenix nào ngờ đang chạy thì em nó mất kết nối usb vậy là xong e chạy lại bằng chế độ dead phone nhưng cứ cắm điện thoại vào khoảng 10s lại bị mất kết nối vậy là không chạy được e kẹp vào đòng hồ dòng bật nguồn thì có dòng khoảng 10s là tắt em chạy lại bằng nokia best thì nó báo lỗi
card found: A1B5CCE8
registered to: CycloneBox

Connect phone on selected interface...

Core : v1.51 , FlashEngine : v1.8

Selected...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]