oppo r821 rớt nước mất đèn màn hình. đã vệ sinh sạch sẽ ai có sơ đồ cho e xin với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]