như tiêu đề đã nói mình nhận máy ko lên nguồn kẹp dòng hay lắp pin tự khởi động nguồn đã thay ic nguồn mà ko hết anh em nào biết hoặc đã làm qua chỉ giúp .thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]