như tiêu đề nokia x2-00 bị nhập mã hạn chế ,ae làm rồi xin giúp,mình có ATF,cảm ơn rất nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]