nhờ ae am hiểu về iphone trợ giúp em em bị mất 2 chiếc iphone 1 chiếc iphone 4 thường và 1 chiếc iphone 4s trong 2 máy đều cài icloud giống nhau giờ em vào trang icloud.com vẫn định vị được chiếc 4s bật chế độ báo mất nhưng không khóa được ae cao thủ vào giúp em với thank you


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]