- Các đại ca ai có Scheman con M110s cho e xin với .
- Tình hình là e muốn dò sơ đồ để KT áp cấp cho con Emmc , e đang có 1 con M110s mất bộ nhớ mà muốn YÊU KHOA HỌC k muốn thay hoặc Fix bằng phần mềm vì muốn cứu 1 số dữ liệu trong bộ nhớ .
ACE ai có thì giúp em với nhé . Thanks ace trước .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]