Nhận đổi serial Ổ Cứng 5s/6/6 plus lấy ngay sau 9 Phút đầu tiên tại Việt Nam.
- Iphone 5s/6/6plus
+ Retore nỗi 9, 21, 40, 4013, 4014.
+ Retore ok vẫn về DFU, Recovery.
Giải pháp gỡ ổ cứng Repair rủi do cao tỉ lệ thành công thấp.
Giải pháp an toàn và hiệu quả nhất là phay Ổ cứng và thay Ổ mới.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ đổi serial và cung cấp Ổ cứng 5s/ 6/ 6 plus & Ipad Mini 2, Mini 3, Air, Air 2

Đổi serial:
- 5s/ Mini 2/ Air => 500k
- 6/ 6 Plus/ Mini 3/ Air 2 => 600k


Cung cấp Ổ cứng đã...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]