máy e dùng win xp .đã sửa file hos đủ kiểu mà vẫn không được
mong ae dúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]