như trên mình có thể lấy ic từ máy nghe nhạc mp3 hoặc mua
mình đã tt ok nha
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
nút next bạn câu vào phím sao và #
nút back 7 và 9
chúc thành công
các bạn tham khảo ở video này
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]