như tiêu đề nokia 108 rớt nước bị liệt phím 456 ,đã vệ sinh sạch,lắc cpu rồi vẫn không hết ,ae làm qua xin giúp ,cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]