như tiêu đề , máy bị chạm lên dòng . thấy nóng ic nguồn , thay con khác vào hết chạm . bật nguồn lên nóng lại nóng ic nguồn . thay con nào cũng vậy . nhờ anh em vào giúp em với ạ . thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]