nokia 108 rớt nước liệt phím 456,đã đóng lại chân cpu vẫn kg được,ae đã làm qua xin giúp,rất cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]