Lumia 430 không vào được camera vào là văng ra menu cần giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]