như tiêu đề máy tự nhiên mất nguồn gio e thay pin lên ngùn giờ khởi động lên tao rồi xanh màn rồi tự khởi động lại mý giờ k nhận máy tính nữa ae nào làm qua chỉ giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]