ngày cuối cùng của tháng 7 mà vẫn còn dính chưởng hoài chán ghê, như tiêu đề Mobistar Touch Bean 402m em chạy bằng flashtool xong không lên nguồn luôn, kẹp nguồn chỉ thấy dao động, xin cao thủ chỉ giáo với, thanks !!!!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]