như tiêu đề em có con c1-01 trắng màn hình đo mạch màn đều thông cao nhân nào đi qua giúp em với ạ^:)^


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]