như tiêu đề bác nào có file G3502i - 4.3 tiếng việt cho em xin với , con này khó root quá nên không gọi hồn được mong các bác chỉ giúp . thank ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]