Thường thì ae thay chân khác là done, nhưng thay chân tai nghe lắm công đoạn vì nó gần camera mà chân to nên khò hàn khó chịu, nãy có khách vào thay mình làm 50k trong 5phút .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
qua 2 bước mà không hết bệnh tưởng phải thay chân ai ngờ chưa soi kỹ, để ý thấy chân (hình dưới) bong hở khỏi main (có lẽ đây là điểm yếu vì là chân ngoài cùng) hàn lại = done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]