Tình hình mình có cây iphone 5 đang chạy IOS 7.1.2 , máy đang dùng bình thường ! Nhưng sau khi reset máy thì không kích hoạt được kiểm tra thì mất Imei. đem restore lại thì báo lỗi 47 !
Đầu tháng đen quá, bác nào đã làm qua lỗi này xin giúp đỡ!
Cám ơn các bác trước !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]