cho em hỏi hiện tại loại box nào đủ mạnh để chiến all các dòng Chip máy trung quốc ạ
các loại có thể nạp file or sửa lỗi máy cỏ vs android trung quốc á
ae nào đã và đang sử dụng cho e xin tên và giá cả mỗi loại với. tks all ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]