Như tiêu dề mihf cần xin Rom Lovo P780 . tất cả các ban rom trên Google đã chạy hêt nhưng máy vẫn báo lỗi DL . AE ai có máy read cho mình xin File Bin . thank AE


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]