cần ae giúp.tình trạng máy mấy sóng báo không có dịch vụ,main zin chưa sửa chữa gì
Máy e đo tháy chân enten J9 chạm mát hết cả 4 chân luôn,e nghĩ nó bị như vậy nên mới mất sóng
E đã gỡ bỏ u11 câu tắt vẫn không được


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]